Optredens

08.06.17                        19.30u                 Jazz Leopold – J.A.’s New Orleans Band

25.06.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel – Chris Sand

26.06.17                        16.00u                 Café Leopold – Zeedijk 69 – Oostende – Ann

02.07.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel- Jo Arend

08.07.17                        18.30u                 Casino Blankenberge – Rest. L’ Orange

09.07.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel- Jo Arend

13.07.17                        19.30u                 Jazz Leopold – Ben’s New Orleans Band

16.07.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel– Jo Arend

23.07.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel– Jo Arend

25.07.17                        20.00u                 Bistro Old Steamer – Zeebrugge

29.07.17                        19.00u                 Casino Middelkerke – Rest. Il Circo

30.07.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel– Jo Arend

06.08.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel– Jo Arend

10.08.17                        19.30u                 Jazz Leopold

12.08.17                        19.00u                 Casino Middelkerke – Rest. Il Circo

13.08.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel– Jo Arend

15.08.17                        23.00u                 Bistro Old Steamer – Zeebrugge

19.08.17                        18.30u                 Casino Blankenberge – Rest. L’ Orange

20.08.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel– Jo Arend

27.08.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel– Jo Arend

03.09.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel- Chris Sand

10.09.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel– Jo Arend

17.09.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel- An

18.09.17                        16.00u                 Café Leopold – Zeedijk 69 – Oostende – An

24.09.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel- Jo Arend

25.09.17                        16.00u                 Café Leopold – Zeedijk 69 – Oostende – Jo Arend

30.09.17                        18.30u                 Casino Blankenberge – Rest. L’ Orange

01.10.17                        14.00u                 Ara Dune Hotel-Jo Arend

14.09.17                      19.30u                  Jazz Leopold

02.10.17                       16.00u                 Café Leopold – Zeedijk 69 – Oostende

09.10.17                      16.00u                Café Leopold – Zeedijk 69 – Oostende

12.10.17                      19.30u                 Jazz Leopold

16.10.17                      16.00u                Café Leopold – Zeedijk 69 – Oostende

23.10.17                      16.00u                Café Leopold – Zeedijk 69 – Oostende

30.10.17                      16.00u               Café Leopold – Zeedijk 69 – Oostende