Optredens

02.04.17                   15.00u              Ara Dune Hotel -Jo Arend

03.04.17                   16.00u              Café Leopold  Zeedijk 69  Oostende

09.04.17                   15.00u              Ara Dune Hotel-Jo Arend

10.04.17                   16.00u              Café Leopold  Zeedijk 69  Oostende

13.04.17                   19.00u              Jazz Leopold – Berenger & Gipsy’s

15.04.17                   18.30u              Casino Blankenberge – Rest. L’ Orange

16.04.17                   15.00u              Ara Dune Hotel- Ann

16.04.17                   18.30u              Casino Blankenberge– Rest. L’ Orange

17.04.17                   16.00u              Café Leopold  Zeedijk 69  Oostende

23.04.17                   15.00u              Ara Dune Hotel- Chris Sand

24.04.17                   16.00u              Café Leopold  Zeedijk 69  Oostende – Ann

28.04.17                   18.00u              ‘t Ostends Café  Visserskaai 29  Oostende

29.04.17                   19.00u              Casino Middelkerke – Rest. Il Circo

30.04.17                   15.00u              Ara Dune Hotel– Jo Arend

01.05.17                   16.00u              Café Leopold  Zeedijk 69  Oostende

07.05.17                   15.00u              Ara Dune Hotel– Jo Arend

08.05.17                   16.00u              Café Leopold  Zeedijk 69  Oostende

11.05.17                   19.00u              Jazz Leopold – Guest Karlijne Hens

14.05.17                   15.00u              Ara Dune Hotel– Jo Arend

15.05.17                   16.00u              Café Leopold  Zeedijk 69  Oostende

20.05.17                   19.00u              Casino Middelkerke– Rest. Il Circo

21.05.17                   15.00u              Ara Dune Hotel– Jo Arend

22.05.17                   16.00u              Café Leopold  Zeedijk 69  Oostende

27.05.17                   18.30u              Casino Blankenberge– Rest. L’ Orange

28.05.17                   15.00u              Ara Dune Hotel– Jo Arend

29.05.17                   16.00u              Café Leopold  Zeedijk 69  Oostende

03.06.17                   18.30u              Casino Blankenberge– Rest. L’ Orange

04.06.17                   15.00u              Ara Dune Hotel– Jo Arend

05.06.17                   16.00u              Café Leopold  Zeedijk 69  Oostende

11.06.17                   15.00u              Ara Dune Hotel– Jo Arend

12.06.17                   16.00u              Café Leopold  Zeedijk 69  Oostende

18.06.17                   15.00u              Ara Dune Hotel– Jo Arend

19.06.17                   16.00u              Café Leopold  Zeedijk 69  Oostende

25.06.17                   15.00u              Ara Dune Hotel– Jo Arend

26.06.17                   16.00u              Café Leopold  Zeedijk 69  Oostende